Informácie o zverejnení

Ovládanie systému

ÚPN-M Zadanie (PDF)


TEXTOVÁ ČASŤ (PDF)


GRAFICKÁ ČASŤ

  · pre rozlíšenie 1280x1024

  · pre rozlíšenie 1280x800

  · pre rozlíšenie 1024x768
Systém zostavil:
ÚHA mesta Banská Bystrica © Bc. Štefan Voskár 2007


Počet zobrazení: [CNW:Counter]